Sponzor ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

V České republice ADRA koordinuje 11 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. V roce 2012 jsme vyslali do domovů pro seniory, nemocnic, ústavů sociální péče a dětských domovů více než 1 600 pravidelných dobrovolníků.

Společnost DZ Cars, se rozhodla aktivně zapojit a pomoci této společnosti v její záslužné činnosti, jenž pro ostatní vykonává.

DZ Cars autodoprava a autoservis, pomohla s dodáním 2 vozidel Wolkswagen Pick Up, se kterými bude moci nadace ADRA zase o něco více zkvalitnit své služby.

Naše autodoprava také zajišťuje nákladní a dodávková vozidla, dle potřeb nadace. Nejčastěji se jedná o převoz materiálu na území Severní Moravy.