Předpisy EU – ADR

Dne 20. října 2008 vstoupila v platnost jednotná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí.
Novela směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/187/ES novela příloh Směrnice 2008/68 – Směrnice 2010/61/ES – ADR 2011

2012/188/EU PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

2013/218/EU: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. května 2013,

kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

směrnice EP a Rady
95 /50 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí

2001/26 novelizace 95/50
2004/112 novelizace 95/50 a 2001/26
2008/54 novelizace a doplnění 95/50, 2001/26 a 2004/112

  • Informace zde uvedené jsou čerpány z internetových stránek ministestva dopravy ČR.
    ** Pro kompletní zobrazení uvedených informací klikněte zde.